Cultuur & Historie

Workshop Creativiteit

De zee herbergt vele schatten die al sinds jaar en dag een bron van inspiratie voprmen voor kustenaars, dichters en schrijvers. De 'Workshop Creativiteit' biedt scholieren de mogelijkheid om met (natuurlijke) materialen uit de zee  te werken. Deze materialen zijn vanzelfsprekend zoveel mogelijk zelf verzameld, tijdens de wadexcursie of wandelingen langs het strand. Tijdens deze workshop ontdekken ze hoe het is om zelf een kunstwerk te maken.

De leerlingen...

  • leren hoe ze op een creatieve manier gestalte kunnen geven aan natuurlijke materialen; leren er ook mee werken.
  • hebben allemaal verschillende (aangespoelde) strand- en wad vondsten waardoor elk werk heel individueel en persoonlijk wordt.
  • maken hun eigen originele souvenir, persoonlijker kan een aandenken bijna niet zijn!
  • leren op spelenderwijze en al doende meer over kunst.

Culturele excursies

Het Waddenzeegebied is niet alleen belangrijk in ecologisch opzicht, cultuurhistorisch gezien is het ook erg interessant. Om inzicht te krijgen in de lokale cultuur en geschiedenis, wordt een cultureel avontuur gehouden. In groepjes van 4 tot 6 leerlingen ontdekken ze verschillende culturele aspecten variërend van historische nederzettingen tot hedendaagse festivals, lokaal eten, etc. De groepjes kunnen zelf een thema kiezen of aan een gegeven onderwerp werken. Ze krijgen ongeveer 3 uur de tijd om informatie te verzamelen en een presentatie voor te bereiden, die vervolgens in de avond gegeven wordt aan de rest van de groep. Hoe en waar de leerlingen informatie verzamelen wordt bepaald door henzelf en de lokale mogelijkheden. Voorbeelden zijn: de plaatselijke VVV, de bibliotheek, en/of bewoners ter plekke interviewen. 

De leerlingen:

  • leren hoe ze informatiebronnen kunnen lokaliseren in het buitenland en dat er verschillende manieren zijn om informatie te verzamelen.
  • leren spreken in een buitenlandse taal; eventuele barrières moeten worden overwonnen om onbekenden aan te spreken. Ze worden uitgedaagd om internationaal te communiceren.
  • leren over de lokale cultuur en geschiedenis en hoe deze relateren aan de 'Waddenzee cultuur': historische nederzetting en de werking van de mens op het milieu (bouwen van dijken, inpoldering), traditionele en moderne methodes van landbewerking, inkomstenbronnen toen en in het heden, lokaal eten, onderwijssystemen, talen, etc. 
  • leren verschillende manieren om een presentatie in elkaar te zetten en de resultaten te visualiseren. Ook maken ze gebruik van diverse vormen van media zoals overhead projectors, flip-overs, etc.
  • leren hoe ze een presentatie geven in het Engels (met name het gebruik van een specifieke woordenschat die nodig is om een presentatie te kunnen geven).