Bescherming von de Wadden Zee

Waddenzee rollenspel

Menselijke activiteiten in de Waddenzee kunnen het ecosysteem ten nadele beïnvloeden. Om dit unieke gebied te in stand te houden, staat het grootste gedeelte van de Waddenzee Human onder bescherming van de staat (d.m.v. parken, natuurgebieden). In het kader van de Trilaterale Samenwerking ter bescherming van de Waddenzee, zijn de drie landen akkoord gegaan om te werken aan een duurzame ontwikkeling van het Waddenzeegebied waar rekening wordt gehouden met de mens als ook de natuur. Echter, de verschillende interesses die men heeft in de Waddenzee gaan niet altijd hand in hand met duurzaamheid en staan soms lijrecht er tegenover. In dit rollenspel verkrijgen leerlingen inzicht in de complexe processen van Waddenzeepolitiek en worden ze gestimuleerd zelf oplossingen te vinden voor het toekomstige beheer van de Waddenzee.
De leerlingen..

  • leren op welke verschillende manieren de mens invloed uitoefent op de Wadden- en Noordzee (visserij, scheepvaart, olieproductie- en transport, militaire activiteiten)en hoe deze kunnen resulteren in een bedreiging voor de natuur. 
  • leren verschillende wettelijke aspecten van natuurbescherming door de staat, ofwel door particulieren, stichtingen, etc.
  • leren diverse concepten die met natuurbescherming te maken hebben evenals nationale en internationale categorieën van bescherming.
  • leren over de Trilaterale Coöperatie ter Bescherming van de Waddenzee en het belang van een internationale benadering om de Waddenzee te beschermen.
  • leren dat er verschillende groepen zijn die verschillende en tegenstrijdige belangen hebben bij de Waddenzee, zoals vissers, natuurbeschermers, de toeristensector, toeristen, olie- of gasproducenten, boeren, etc.)
  • doen kennis op over conflictsituaties en hoe er gezamenlijk oplossingen bedacht worden.
  • oefenen het voeren van discussies in het Engels (presenteren van argumenten, debatteren, overeenkomsten zoeken, etc.).