Over IWSS

News

De Waddenzee is Werelderfgoed!

Meer informatie op de Werelderfgoed website.

New: IWSS Dictionary

A new version of the practical guide to Wadden Sea vocabulary in English, German, Danish und Dutch is now available here!

Certified Wadden Experience

The IWSS has been awarded the titles "Official German Project of the UN-Decade Education for Sustainable Development" as well as "Educational Partner for Sustainable Development". For more info see here!

Over IWSS

De 'International Wadden Sea School'…

(ofwel Internationale Waddenzee School) …is een educatief programma voor leerlingen die wonen in landen grenzend aan de Waddenzee, zoals Duitsland, Denemarken en Nederland. Door leerlingen internationaal de wadden te laten beleven, waarbij natuur en cultuur centraal staan, wil de IWSS ervoor zorgen dat er een jonge generatie zal opgroeien die op grenzeloze wijze zich zullen inzetten voor de bescherming van de Waddenzee.  De IWSS is in 2003 opgericht door de 'Trilaterale Coöperatie ter Bescherming van de Waddenzee' en verschillende natuurbeschermingsorganisaties. 

Schoolreizen met unieke leermomenten.

Op schoolreizen en veldexcursies in de grenzeloze Waddenzee, leren leerlingen op verschillende manieren hun gezamenlijke natuurlijke en culturele achtergronden kennen. Ook leren ze de Waddenzee te bekijken in een internationale context.  Een netwerk van NME-centra (Natuur -en Milieu Educatie) langs de kust en op de eilanden van de Deense, Duitse en Nederlandse Waddenzee hebben een gevarieerd aanbod van interessante bestemmingen met verschillende activiteiten  rondom de thema's landschap en omgeving, cultuur en geschiedenis en nationale alswel internationale bescherming van de Waddenzee.

Normale principes en standaarden voor natuur- en milieu educatie vormen de basis van alle IWSS-activiteiten. Alle betrokken partijen komen op gezette tijden samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over trends op het gebied van NME en de Waddenzee om gezamenlijk nieuwe activiteiten en projecten te ontwikkelen. 

Het informatieve onderdeel 'reisdiensten' is een hulpmiddel voor scholen, bedoeld om de organisatie van excursies en schoolreizen zowel in het binnen- als in het buitenland zo makkelijk mogelijk te maken. Hier is informatie te vinden met betrekking tot wettelijke, logistieke en praktische aspecten van het plannen van een schoolreis als ook gedetailleerde informatie en adressen van alle IWSS-bestemmingen. 

reis service

IWSS-bestemmingen.

Kennis van de Waddenzee

Meer dan 2000 leerlingen hebben inmiddels deelgenomen aan schoolreizen en excursies van IWSS. Naast dit aantal zijn er nog veel meer kinderen die kennis hebben verworven over de internationale Waddenzee door middel van activiteiten van verschillende bezoekercentra, partners van IWSS. Ook wordt lesmateriaal en didactische kennis van het IWSS gebruikt bij klassikale lessen.

 klassikale lessen.