Om IWSS

News

The Wadden Sea is World Heritage!

More info on the new World Heritage website

New: IWSS Dictionary

A new version of the practical guide to Wadden Sea vocabulary in English, German, Danish und Dutch is now available here!

Certified Wadden Experience

The IWSS has been awarded the titles "Official German Project of the UN-Decade Education for Sustainable Development" as well as "Educational Partner for Sustainable Development". For more info see here!

Om IWSS

Den Internationale Vadehavsskole...

IWSS er et uddannelsestilbud til klasser fra vadehavslandene – Danmark, Tyskland og Holland som gennem internationale vadehavserfaringer vil videregive ideen om en grænseoverskridende vadehavsbeskyttelse til den yngre generation.   

 

IWSS blev etableret i 2003 af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde i samarbejde med naturbeskyttelsesorganisationer.

Klasseudflugter der udvider horisonten

På klasseudflugter og studieture i det ”grænseløse“ Vadehav lærer børn og unge noget om den fælles natur- og kulturarv og områdets internationale dimension.   Et netværk af uddannelsescentre langs kysten og på øerne i den danske, tyske og hollandske Vadehavsregion udgør attraktive rejsemål med afvekslende aktiviteter med udgangspunkt i naturen og landskabet, kulturen og historien og den nationale og internationale beskyttelse af Vadehavet. 

Fælles principper og standarder vedrørende uddannelse er grundlag for alle IWSS aktiviteter. De involverede naturvejledere fra hele Vadehavsregionen udveksler regelmæssigt erfaringer og trends med hensyn til undervisning og udvikler sammen nye aktiviteter og projekter.  

De omfattende rejseinformationer muliggør den simple og sikre planlægning af klasseudflugter i det nationale og internationale Vadehavsområde. Generelle oplysninger om organisatoriske og praktiske aspekter samt kontaktinformationer for alle IWSS destinationer.  

 

 

Viden til mange

Over 2000 elever har indtil videre deltaget i klasseudflugter og ekskursioner med IWSS programmet. Der er mange flere elever og voksne, der bliver introduceret for den internationale vadehavsvinkel gennem andre arrangementer og i informationscentrene. IWSS materialet bruges endvidere i den normale  undervisning.