Achtergrond en Doelen

Achtergrond en doelstellingen

De Waddenzee - wereldwijd uniek...

De Waddenzee langs de noordkust van Denemarken, Duitsland en Nederland geldt als uniek. Nergens ter wereld is er een dergelijk landschap wat betreft getij, grootte en diversiteit. Ook is de Waddenzee onmisbaar als kraamkamer voor verschillende vissoorten uit de Noordzee en als overwinterings- en broedgebied voor trekvogels. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de ecologische waarde van het gebied veel verder reikt dan landelijke grenzen.


... en internationaal beschermd.

Vandaag de dag zijn grote gebieden van de Waddenzee beschermd: onder andere als reservaat of nationaal park. Om de Waddenzee als een uniek ecosysteem te laten voortbestaan, is een grensoverschrijdende benadering ten opzichte van natuurbescherming nodig. Denemarken, Duitsland en Nederland zijn gaan samen werken in de 'Trilaterale Samenwerking voor Bescherming van de Waddenzee' en coördineren deze natuurbescherming sinds 1978.

Een groot gedeelte van het publiek is echter nog niet bewust van het internationale karakter en belang van de Waddenzee, terwijl dit juist nodig is voor de lange- termijn bescherming van de Waddenzee als geheel.IWSS- Trilaterale educatie voor ÉÉN Waddenzee.

Met deze achtergrond is de IWSS (International Wadden Sea School) opgericht  door de 'Trilaterale Samenwerking ter Bescherming van de Waddenzee' en andere (natuurbeschermings)organisaties. Dit vond plaats in oktober 2003, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze coöperatie. 

De doelstelling van IWSS is om kinderen en jongeren van alle drie de landen bewust te laten worden van de Waddenzee als een uniek natuurlijk en cultureel erfgoed. Hiermee ontstaat dan ook hopelijk het begrip voor de noodzaak om de Waddenzee als geheel te beschermen.


Om deze doelstelling te realiseren,

  • steunt IWSS natuurbeleving door middel van educatieve excursies en activiteiten
  • verzorgt en vergemakkelijkt de IWSS internationale 'Wadden Ervaringen' door informatie te leveren en als een dienstplatform te fungeren voor internationale schoolreizen
  • ondersteunt de IWSS natuur- en milieueducatie even als netwerk- activiteiten en projecten van participerende bezoekerscentra