Baggrund og mål

Baggrund og mål

IWSS – Trilateral Miljøundervisning for ET Vadehav    

Den Internationale Vadehavsskoles, også kaldet IWSS, opgave og mål at fremme børn og unges forståelse og påskønnelse af Vadehavet som ét fælles natur- og kulturområde og dermed styrke forståelsen for en langsigtet og grænseoverskridende beskyttelse.

 

 

For at opnå dette …..

  • Arrangerer IWSS naturoplevelser gennem ekskursioner og aktiviteter med naturvejledere.
  • Planlægger IWSS internationale ture på vaderne for internationale klasseudflugter      
  • Støtter IWSS ”internationaliseringen“ gennem uddannelsestilbud gennem netværk og fælles projekter.  

Den internationale Vadehavsskole er dannet på baggrund af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, der arbejder for at beskytte Vadehavet på tværs af grænserne. ”Den Internationale Vadehavsskole” blev etableret i forbindelse med samarbejdets 25 års jubilæum i oktober 2003.  

Vadehavet – unikt i verden…

Vadehavet langs den danske, tyske og hollandske nordsøkyst er unik på verdensplan. Ingen andre steder finder man et så stort tidevandsområde med en sådan grad af mangfoldighed. Som ”vuggestue” for mange nordsøfiskearter og som fodringskammer for trækfugle mellem Arktis og Afrika strækker den økologiske betydning af Vadehavet sig langt ud over de nationale grænser.

... og beskyttet hen over grænserne

Store dele af det internationale Vadehav er i dag beskyttet – som naturbeskyttelsesområder, biosfærereservater og nationalparker. Da Vadehavet regnes for en sammenhængende økologisk enhed har man siden 1970 arbejdet tæt sammen på trilateralt niveau for at beskytte området – Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.   

Lokalt er man dog ikke altid bevidst om Vadehavets internationale dimension og betydning. En grænseoverskridende bevidsthed om og værdsætning af Vadehavet er dog en forudsætning for den langsigtede beskyttelse af området.