Landskabsrejse

Landskabsrejse

Start animation
 

for 150.000 år siden

 • For ca. 150.000 år siden var hele Nordsø bassinet dækket af et tykt lag is: Det var Saale istiden.
 • Alt vandet i Nordsøen var bundet i gletsjerens ismasser.
 • Isen dækkede også store dele af det nordlige Tyskland. Gletsjerens sydlige grænse løb langs en linje mellem Düsseldorf, Hameln og Meißen.
 • Saale istiden varede ca. 170.000 år - fra 300.000 til 170.000 år siden. Så begyndte det at blive varmere.
 

for 120.000 år siden

 • Efter Saale istiden fulgte den varmere Eem mellemistid fra omkring år 130.000 før nu.
 • Temperaturerne steg, gletsjerne smeltede og Nordsø bassinet begyndte at fyldes med vand.
 • For ca. 120.000 år siden lignede kystlinjen meget den kystlinje vi kender i dag.
 • Eem mellemistiden varede kun 15.000 år, dvs. til 115.000 år før nu. Så blev det koldere igen.
 

for 45.000 år siden

 • For ca. 115.000 år siden blev Eem mellemistiden fulgt af Weichsel istiden.
 • Ligesom i Saale istiden blev Nordsøens vand bundet som is i gletsjere. I Vadehavsområdet nåede Weichsel istidens gletsjere dog ikke den nuværende kystlinje.
 • Weite Teile der südlichen Nordsee waren Festland. Mammuts, Wollnashörner und Rentiere bevölkerten die Landschaft zwischen Dänemark und England.
 • Da vandstanden faldt, blev store dele af det sydlige Nordsø område fastland. Mammut, uldhåret næsehorn og rensdyr levede i landskabet mellem Danmark og England.
 • Weichsel istiden værede indtil for 12.000 år siden.
 

for 12.000 år siden

 • Ved Weichsel istidens afsluting var vandstanden i Nordsøen omkring 100 meter lavere end i dag.
 • De smeltende gletsjere fik vandet til at stige på verdensplan og havvand fra Atlanterhavet trængte ind i den nordlige del af Nordsøen.
 • Fra syd flød ferskvand fra floderne Elben, Weser, Emsen og Rhinen ind i Nordsø bassinet.
 • Temperaturerne blev mildere og der opstod tørvemoser. I dag kan rester fra disse moser findes langs kysten.
 

for 9.000 år siden

 • Afsmeltningen fra istidens gletsjere fik havniveauet til at stige hastigt. Da det nåede ca. 40 m under det nuværende niveau, begyndte havvand at trænge ind i Nordsøen fra syd, gennem den Engelske Kanal.
 • Siden da, har to tidevandsbølger bevæget sig ind i Nordsøen dagligt - en fra nord og en fra sydvest.
 • Sammen med den stadigt stigende vandstand, har disse tidevandsbølger haft stor betydning for kystlandskabets udvikling.
 

for 6.000 år siden

 • For ca. 6.000 år siden var havniveauet kun 5 m lavere end i dag.
 • Krafterne fra de to tidevandsbølger fra nord og sydvest skabte en "bulldozer-effect":
  • Sand fra Nordsøen blev transporteret mod kysten og dannede en lang række af sandbanker - forløberne til de nuværende øer
  • I det beskyttede område mellem sandbankerne og fastlandet, hvor tidevandstrømmen er svagere, opstod der tørvemoser. Moserne blev senere oversvømmet og blev til mudderflader.
 

for 1.500 år siden

 • Med et stadigt stigende havniveau bevægede sandbankerne sig mod kysten.
 • For 1.500 år siden standsede stigningen af havniveauet og sandbankerne stoppede, hvor vi i dag finder de frisiske øer.
 • Bag sandbankerne udviklede der sig store områder af mudderflader.
 • Store tidevandsflader opstod, som bugtede sig langt ind i det nuværende fastland.