Danmark

Det danske Vadehavsområde

Oplev Vadehavets natur og kultur på øerne, på fastlandet eller måske på cykel. De danske naturvejledere taler både tysk og engelsk og glæder sig til at tage din klasse med på tur.  

Natur og landskab

Adr… en sandorm, lyder det ud over den tørlagte havbund. Stedet er det danske Vadehav, hvor naturvejlederen netop har gravet en sandorm frem til skoleklassen, der er med på tur. Det danske Vadehav, der lige som resten af Vadehavet er tilholdssted for sæler og trækfugle, er smækfyldt med vidunderlige naturoplevelser, som kan vække interesse hos enhver. Iført gummistøvler, eller til tider vaders, når vejret er rigtig slemt, tager de danske naturvejledere børn og unge med på tur ud over havbunden.

Kultur og historie

Men Vadehavet rummer meget andet end natur. På de tre vadehavsøer Rømø, Mandø og Fanø gemmer der sig mange historier fra den gang, hvor hvalfangster og handelsflåden var måden man forsørgede sin familie på. På fastlandet, i sikkerhed bag digerne, ligger Ribe, Danmarks ældste by.

Placeringen af Ribe og de andre gamle byer på geestkanten langs Vadehavet vidner om, at området har været barskt at leve i. Da digerne blev mere sikre er bebyggelsen lidt efter lidt rykket ned i marsken og man glemte stormflodernes farer. Men stormfloderne kom tilbage og oversvømmede områderne… det vidner de mange stormflodssøjler om. Den seneste stormflod havde vi i 2005 og ved stormfloden tilbage i 1999, var det tæt på at gå rigtig galt. Naturen og kulturen i Vadehavet rummer et væld af historier, som de danske naturvejlederne brænder efter at fortælle.

Indflydelse på eget program

IWSS aktivitetstilbuddene fra de danske naturcentre er blot et forslag til, hvordan du og din klasse kan arrangere en lejrskole i det danske Vadehav. Derfor har du andre ideer eller ønsker, så tøv ikke med at kontakte naturvejlederen.

Det med småt

  • Max. 28 deltagere pr. gruppe/naturvejleder
  • Forbehold for ændringer i pris/kurser
  • De fleste arrangementer er afhængige af tidevandet

Endvidere kan kraftig blæst betyde at visse arrangementer/tidspunkter må ændres.