Naturvejledning

Miljøundervisning

At opleve vaden

Vadehavet? Det er da det der brune mudder når vandet er væk og så lever der krabber og muslinger. Der var jeg da engang da jeg gik i femte klasse. Med fødderne i klæget og en krabbe i hånden – sådan oplever tusinde elever Vadehavet på en helt anden måde. Eleverne lærer, at Vadehavet er et specielt og beskyttelsesværdigt økosystem og kan flere år efter huske deres ”udflugt på havbunden”, ”Nordens Salttange” og ”Verdens Hurtigste Snegl”.  

På lejrskole og i undervisningen

Det er ikke tilfældigt, at Nordsøkysten og Vadehavet er blandt de mest populære rejsemål for klasseudflugter. De mange muligheder i Nationalparkerne og i de beskyttede områder, de unikke naturlandskaber og de mange rekreative tilbud udgør rammerne for god undervisning og ideel indlæring. Udover dette er der interkulturelle aspekter i det internationale Vadehav.

Lejrskole med IWSS-program

Meget mere end klæg og krabbefangst.

På klasseudflugterne med IWSS oplever eleverne Vadehavet i de forskellige regioner fra forskellige perspektiver. De lærer om det unikke naturområde og ser det som et sammenhængende område uden grænser – finder ligheder og forskelle i den danske, tyske og hollandske Vadehavsregion og øver sig i internationalt samarbejde.

Naturen helt tæt på og garanteret horisontudvidelse.

Udover naturoplevelser er der i IWSS programmet også aktiviteter, hvor eleverne kommer tættere på Vadehavsområdets kultur og historie og den internationale beskyttelse af Vadehavet. Sidstnævnte fremhæver behovet for en fælles ansvarsfølelse og viser elverne betydningen af det trilaterale vadehavssamarbejde.

En klasseudflugt med IWSS er altid en særlig oplevelse med en garanteret horisontudvidelse.