Tyskland

Den tyske Vadehavsregion

Den tyske vadehavskyst strækker sig fra øen Sild i nord til Emsens udløb ved den hollandske grænse. Strækningen omfatter øer og halliger og udløb fra floderne Eideren, Elben, Weser og Jade.  

Oplev den store mangfoldighed i den tyske Vadehavsregion på en klasseudflugt til IWSS destinationerne.

Besøg den unikke hallig-verden på Hooge, går i fodsporene fra Theodor Storm i Husum eller oplev den historiske havn i Tönning.

Besøg den mindste tyske Nationalpark, øen Neuwerk, søfartshistorien i Wilhelmshaven eller tag fra Dornumersiel ud i marsk- og ølandskabet.    

IWSS partnerne i Tyskland glæder sig til jeres besøg! Alle tilbud er på engelsk eller tysk. På enkelte destinationer er det ligeledes muligt at vælge dansk eller hollandsk.  

 

Natur og landskab

Da der er forskel på hvordan den nordlige og vestlige del af Vadehavsregionen er opstået er mangfoldigheden i det tyske landskab stor. Mens de nordfrisiske øer stort set er dele af det tidligere marskland – der blev opdelt ved de store stormfloder i 1362 og 1634 – er de østfrisiske øer del af en økæde skabt af en sandtange.
Vadehavsområdet mellem Jadebusen, Elben og øen Neuwerk er blevet skabt gennem strømningerne fra de to flodudmundinger.       

Kultur og historie

Kulturen og historien i den tyske Vadehavsregion er ligesom Danmark og Holland præget af hvalfangst, fiskeri, kvæghandel og landbrug.    

Gamle og nye landindvindinger og kystbeskyttelsesforanstaltninger som koge, sommerdiger og sluser vidner om havets kraft og overalt på øerne og langs kysten er der spor fra den rige hvalfangsthistorie, kvægveje og det hårde fiskerliv.   

Halligernes kultur og historie er enestående. Ingen andre steder finder man en ø uden diger, hvor der den dag i dag stadig er mange traditioner og hvor man stadig bor og lever.  

Naturbeskyttelse

Næsten hele det tyske Vadehav er beskyttet: som Nationalpark, Naturbeskyttelsesområde eller som såkaldt bio-reservat. Naturbeskyttelsen i Tyskland er samlet under tre Vadehavs Nationalparker: ”Vadehav – Slesvig-Holsten”, ”Vadehav – Hamborg” og ”Vadehav Nedersaksen”. Sidstnævnte er ligeledes bio-reservat.

Bio-reservat ”Vadehav Slesvig-Holsten og Halligerne” dækker et større område end Nationalparken da det også omfatter Halligerne og i ”Bioreservat Halligerne”  har man gennemført mange turist- og uddannelsesprojekter.  

Alt efter hvilke IWSS destinationer I vælger vil I få helt forskellige indtryk af Vadehavet. De er alle værd at se og opleve!