Kust-Kennis-Quiz

Kust-Kennis-Quiz

No. 1/10 1 punten
Juist & Leybucht (D)
Bescherming: Op Juist is een deel van het strand permanent verboden terrein. Waarom?
Zodat strandzeilers rustig zeilen kunnen en andere mensen niet in gevaar brengen.
Zodat volwassenen rustig naakt zonnen kunnen.
Omdat hier Bontbekplevieren broeden waarvan de nesten bijna onzichtbaar zijn en makkelijk vertrapt zouden worden.