Hvem-Kender-Kysten-Bedst-Quiz

Hvem-Kender-Kysten-Bedst-Quiz

No. 1/10 1 point
Schiermonnikoog & Lauwersmeer (NL)
Beskyttelse: Hele øen Schiermonnikoog er omfattet af en særlig beskyttelse – hvad hedder området?
Nationalpark Schiermonnikoog
Yngleområde Schiermonnikoog
Saltmarskreservat Schiermonnikoog