Wettelijke Aspecten

Wettelijke Aspecten

Wetgeving voor scholen etc.

Alle wettelijke aspecten wat betreft schoolreizen en dagtochtjes zijn geregistreerd in de verschillende schoolwetten. De regels en wetgeving die binnen uw land of provincie van toepassing zijn, zijn te vinden op uw school. De  Duitse wetgeving kan gevonden worden op de pagina's van de Deutschen Bildungsservers. De verschillende artikelen bepalen alle aspecten van goedkeuring, supervisie, financiering, teruggave reiskosten, verzekering, etc. voor binnen- en buitenlandse schoolreizen. 

Naar het buitenland - niet zo moeilijk als u denkt

Duitsland, Denemarken en Nederland zijn alle drie lid van de Europese Unie. Als  burgers van een EU-land reizen binnen de EU, volstaat een geldig identiteitsbewijs of paspoort om het land binnen te mogen komen. Kinderen onder de 12 jaar die geen eigen paspoort hebben, kunnen volstaan met een identiteitspas.

… ook voor kinderen uit andere landen (geen EU)

Leerlingen uit andere landen (dan die uit de EU) die permanent in Nederland wonen, hebben geen speciaal visum meer nodig om op schoolreis te gaan ofwel door een ander EU-land te reizen, mits ze legaal in Nederland verblijven en op een collectief reisdocument staan.
Zo'n document is beschikbaar bij de gemeente (immigratie en naturalisatie) en moet in ieder geval 4 weken voor de schoolreis worden opgehaald. De volgende informatie moet er op staan:

  • naam en adres van de school
  • naam en achternaam van alle kinderen van de klas (en die van de begeleiding)
  • voor kinderen die niet uit een EU-land komen: naam, achternaam, geboortedatum- en plaats, nationaliteit en de status van het kind
  • paspoortfoto's van de kinderen.

Zie ook : www.postbus51.nl (reizen naar het buitenland)

Nationale en Internationale bescherming van Minderjarigen

In Duitsland is het zo dat de “Jugendschutzgesetz” (dl) de wetgeving bepaalt als het komt op uitgaan, gebruik van alcohol en tabak bij minderjarigen. Deze wetgeving geldt ook voor schoolreizen in het geval dat de regels van de school zelf niet strenger zijn (zoals het verbod op alcohol bij alle school-gerelateerde activiteiten). De wetgeving in Denemarken en Nederland zijn vergelijkbaar met die in Duitsland, Als een schoolklas van het ene land naar het andere land reist, gelden altijd de meest strikte regels voor de groep. Meer informatie over de Jugendschutz in Duitlsand is te vinden op Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (dl).