Links

Links

Søger du på "Vadehav" eller "Wadden Sea" på Internettet finder du en hel masse info om Vadehavet. Sommetider kan det godt være lidt uoverskueligt, så her er forslag til nogle hjemmesider som udgangspunkt for informationssøgning.

 

www.vadehav.dk (dk)

En dansk Vadehavsportal, der er lavet af Vadehavets Formidlerforum. Her kan du læse om, hvad der foregår i det danske og det internationale Vadehav samt søge på ture med eller uden naturvejleder i naturen.

www.mitvadehav.dk (dk)

En hjemmeside fyldt med opgaver om Vadehavet. Primært for 4.-5. og 7.-8. klasse. Der er desuden mulighed for at downloade materiale, tekster og andet og se en litteraturliste over dansk Vadehavslitteratur.

www.waddensea-secretariat.org (en)

Den trilaterale sammenslutnings officielle hjemmeside. Det er muligt at downloade forskelligt materiale om Vadehavet (højt niveau) eller bestille det via posten.

www.wattenmeer-nationalparke.de (de, tw. en)
Hjemmeside for Nationalpark Vadehavet i Tyskland

Her finder du masser af information om emner inklusiv kortmateriale og litteraturhenvisninger.

www.schutzstation-wattenmeer.de (de)
Den største tyske forening til beskyttelse af Vadehavet. Hjemmesiden byder på omfangsrig information om Vadehavet dog kun på tysk.

www.waddenzee.nl (nl, en)
Den hollandske informationsforum om Vadehavet. Hjemmesiden indeholder aktuel information, artikler og baggrundslitteratur til biologiske, geografiske, sociokulturelle og politiske temaer.