Organisatie

Organisatie

Het netwerk van 'IWSS Partner Centra'...

vormt de basis van de IWSS (1). Educatieve centra van alle Waddenzee-landen hebben zich aangesloten bij het netwerk en ondersteunen het internationale karakter van Waddenzee educatie. Volgens een algemene visie, bieden deze centra verschillende educatieve programma's en activiteiten (in verschillende talen!) met de nadruk op de internationale Waddenzee (Trilaterale Kern Activiteiten).

 

De partners ontmoeten elkaar op reguliere basis bij internationale workshops waar ideeën worden uitgewisseld en nieuwe IWSS- activiteiten en projecten worden ontwikkeld.

De partner centra functioneren ook als contacten voor alle vragen over plaatselijke educatieve activiteiten en aanbiedingen. Ook stellen ze programma's samen, gebaseerd op de wensen van elke groep. 

 contacten

De leidinggevenden van de IWSS ...

kunnen worden beschouwd als een kleine groep en zijn hoofd van het project (4). De groep stuurt en ondersteunt de ontwikkeling van het project, verzekert de basisfinanciering door de regering en vertegenwoordigt het project in de 'Trilaterale Waddenzee Coöperatie'. Deze groep leidinggevenden bestaat uit leden van de 'Trilaterale Samenwerkingsgroep' die op zijn beurt weer bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende ministeries van de drie Waddenzee landen. Hun taak is de verwezenlijking en doorvoering van de 'Trilaterale Coöperatie voor de Bescherming van de Waddenzee', net als de IWSS als trilateraal educatief programma.

De regionale aanspreekpunten...

zijn een onderdeel van de IWSS-coördinatie en fungeren als nationale contact in elk van de drie landen (2). Zij informeren de scholen en docenten over IWSS en verzorgen de PR en verdere publiciteit binnen het land. Ze houden zeer regelmatig contact met de IWSS partner centra en de coördinatie op interregionaal niveau.

Het Deense aanspreekpunt doet ook dienst als nationale 'Waddenzee Coördinatie' en is verantwoordelijk voor netwerkactiviteiten bij de Deense partner centra. Ook draagt deze zorg voor de integratie van internationale Waddeneducatie in gewone projecten.


De aanspreekpunten zijn contactpersonen en kunnen informeren over IWSS-activiteiten in elk land. Ook kunnen ze van dienst zijn met het plannen en organiseren van schoolreizen naar elke IWSS-bestemming.
contacten

De interregionale coördinatie...

draagt zorg voor het project over alle drie de landen (3) en- als zenuwcentrum van de IWSS- is verantwoordelijk voor de gezamenlijke IWSS-activiteiten: het netwerken tussen de partner centra, de marketing, ontwikkeling van trilaterale educatieve activiteiten en materialen, pers en PR, evaluatie, fondsenwerving en nog veel meer.

De interregionale coördinatie vertegenwoordigt de IWSS in publicaties, bij vergaderingen van de 'Trilaterale Werkgroep', bij evenementen van de 'Trilaterale Coöperatie voor de Bescherming van de Waddenzee' en bij andere relevante bijeenkomsten zoals symposia en workshops.

De interregionale coördinatie fungeert hier als contact voor alle vragen die het hele project aangaan, alle internationale aspecten, alle buitengewone activiteiten en bijzondere evenementen als zomerkamp of cursussen gericht op docenten.
 contacten

Nationale programma's en projecten

In elk Waddenzeegebied zijn er nationale en regionale educatieve projecten(5) zoals het 'Vogeltracking'-project in Nederland, het 'Waddenzee Nationaal Park Pakket' van de drie Duitse nationale Waddenzee parken of het Deense project, 'Mijn Waddenzee'.

De IWSS werkt veel samen met dit soort projecten, voegt er ook nog trilaterale aspecten aan toe en ondersteunt netwerken en uitwisseling op internationale basis.

Sponsors en fondsen

Sponsors en projectfondsen  werken mee aan de realisatie van de doelstelling van IWSS met materiële en/of financiële hulp (6). Zij maken o.a. de ontwikkeling en productie van innovatieve lesmethodes mogelijk, bijvoorbeeld 'Conny's  Wadavonturen'. Ook zijn speciale evenementen als het 'Zomerkamp in het Nationaal Park' realiseerbaar.