Organisation

Organisation

IWSS netværket

Netværket er basis for IWSS. Det er naturvejledningsinstitutioner i alle Vadehavsregioner, der tror på en grænseoverskridende formidling af Vadehavet. Man følger fælles retningslinier og der er aktiviteter på flere sprog. På workshops mødes parterne – udveksler ideer og udvikler sammen nye IWSS projekter og aktiviteter. IWSS kontorerne er ansvarlige for koordineringen af IWSS netværket i deres område.

IWSS styregruppen

Er så at sige chefen for projektet. Gruppen styrer og støtter projektudviklingen – sikrer de statslige finansiering og repræsenterer projektet i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde – der repræsenterer de relevante ministerier i de tre Vadehavslande. Det er deres opgave at omsætte målsætningerne i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde og dermed også IWSS projektet.  

De regionale IWSS koordinatorer

De regionale kontaktcentre er del af IWSS koordineringen. De markedsfører IWSS tilbud og er ansvarlige for den nationale pressedækning. De er i tæt kontakt med IWSS kontorerne og det interregionale koordinationskontor. Det danske kontaktcenter har derudover ansvaret for netværket af de danske IWSS kontorer og den internationale undervisning i fælles projekter.      Kontaktcentrerne svarer på spørgsmål vedrørende IWSS aktiviteter i deres respektive lande.  

Den interregionale koordinering

Har ansvaret for koordineringen af de tre landes fælles projekt. Her samler man alle IWSS aktiviteter – herunder nye netværker, fælles markedsføring, udviklingen af trilaterale aktiviteter og undervisningsmateriale, presse og offentlighed, evaluering, fonde og meget mere. Den interregionale koordinator repræsenterer IWSS i publikationer, på møder i den trilaterale arbejdsgruppe samt på andre relevante konferencer og workshops. Koordineringskontoret er ansvarlig for alle spørgsmål vedrørende det overordnede projekt, alle grænseoverskridende aspekter og særlige arrangementer f.eks. sommerlejr eller videreuddannelse af lærer.    

Nationale programmer og projekter

I de enkelte vadehavsregioner findes der regionale og nationale undervisningsprojekter.

I Danmark har vi et stor undervisningsprojekt om Vadehavet "Mit Vadehav", der udbydes primært til skoleklasser i Vadehavsregionen, men alle må være med.

Alt info, opgaver osv. er at finde på www.mitvadehav.dk

IWSS samarbejder med de nationale projekter – informerer dem om internationale vadehavstemaer og fremmer de internationale forbindelser. 

 

Sponsorer og fonder

 Sponsorer og Fonder hjælper gennem materielle eller økonomiske bidrag. Dette støtter for eksempel udviklingen og produktionen af internationalt uddannelsesmateriale som ”Conny´s Wadden Adventures“ eller gennemførelsen af særlige aktiviteter som ”Nationalpark Ferier“