Nieuw: Online-spel over bescherming van het klimaat  Wadlandis (engels)

De Waddenzee in de klas: Schultour (duits)

Leerplannen

Doceren in de klas

Populair en goed bewezen: De Waddenzee in de klas

De Waddenzee is niet alleen een populaire bestemming voor schoolreizen, ook is het een geweldig onderwerp om klassikaal te behandelen. Er zit een diepgang in vanwege de complexiteit van de Waddenzee en tegelijkertijd is de stof goed in  te delen in relatief hapklare brokken. Ook komt interdisciplinair leren voor en wordt de leerling uitgedaagd om verbanden te gaan leggen.

Vanuit de vakken biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer tot aan wiskunde en kunst; er is praktisch geen enkel vak dat niet verbonden kan worden aan enkele (tot vele) aspecten van de Waddenzee. De activiteiten van de IWSS partner centra hebben diverse thema's die perfect aansluiten bij de reguliere lesstof en dus een noemenswaardige toevoeging kunnen worden in het onderwijs.

 

Just have a look (de): Na hun schoorlreis naar Fanø (DK), hebben 2e klassers opgeschreven hoe divers de connecties zijn.

Voorbereiding van de schoolreis

Om de klas goed voor te bereiden voor hun schoolreis naar de Waddenzee, is er genoeg informatie op de boekenmarkt beschikbaar (met name in Nederland en Duitsland). Er zijn veel algemene en specifieke onderwerpen aanwezig voor alle leeftijdsgroepen en niveaus. CD-Roms, video's, informatieve websites en informatiepaketten zoals de nieuwe 'Wadden Sea Resource Package'  afkomstig van de drie Duitse nationale parken, maken het compleet en motiveren de leerlingen om zelfstandig te leren. In de categorie Waddenzee Informatie kunt u een selectie vinden van publicaties, media, en webpagina's. Ook kan de besproken literatuurlijst(duits) gedownload worden.

Wad zegt u?

Speciaal voor de leerlingen die een IWSS programma in het buitenland gaan volgen, is er een  'Waddenzee Woordenboek'. Van A(lgen) tot aanZ(onering), kunnen er een paar honderd namen worden gevonden van de meest voorkomende planten en dieren, evenals algemene Waddenzee terminologie. De namen zijn genoteerd in het Engels, Deens, Duits en Nederlands. Het vierdelig woordenboek  biedt de mogelijkheid om alle vier de talen van en naar elkaar toe te vertalen. Ook is er een lijst met afkortingen voor de algemenere afkortingen en namen. Het  Waddenzee woordenboek is een ideale voorbereiding  voor excursies en schoolreisjes naar de internationale Waddenzee en maakt communicatie ook een stuk makkelijker.