Map of the Danish Wadden Sea

Download rejseinfo:

Rejseinfo_Tøndermarsken.pdf

Tøndermarsken

Tøndermarsken

Mennesker, marsk og Vadehav

Oplev Vadehavet på tværs og på naturens præmisser

Tøndermarsken

Tønder og Ballum marsk er et enestående kulturlandskab. Området er præget af vekselvirkningen mellem den frodige jords tiltrækning og den truende nærhed af havet med jævnlige oversvømmelser og faren ved stormfloder. Netop friserne, der koloniserede området i Middelalderen, forstod hvor vigtigt det var, at bygge husene på jordhøje af markklæg. De såkaldte værfter, der skulle beskytte dem mod vandet. I marskområdet ligger de to byer Skærbæk og egnens hovedstad Tønder. Skærbæk er en typisk marskby, placeret på kanten af marsken udenfor havets rækkevidde. Hvor Tønder er en by fra den tidlige middelalder, placeret i bunden af marsken i god afstand fra havet.

Overnatning

Der er i området flere vandrerhjem og fritidscentre med meget varierende faciliteter. Derudover er der mulighed for at bo i naturen under mere primitive forhold indenfor det netværk af aktivitetsbaser, som Tøndermarskens naturcenter har tilknytning til.

Transport

Tag toget eller bussen til Tønder/ Skærbæk. Herfra kan den videre transport ske med bus, gåben eller cykel.

Forslag til program

5-dages program

1. dag:
Naturvejlederen byder velkommen og introducerer Vadehavsområdet og ugens program

2. dag:
En ekspedition til vadefladerne, hvor vi ser på landskabets tilbliven og dyre- og plantelivet, der har udviklet sig i denne specielle natur.

3. dag:
Marskens frodighed og havets rigdom har altid tiltrukket mennesker. Derfor har marsken også siden de tidligste tider været påvirket af vi mennesker. Mennesker, der har levet på grund af og på trods af naturen. Vi vil forsøge at finde spor af marskkulturen og prøve at tyde dem.

4. dag:
Priler, loer og åer er forbindelsen mellem hav og land. På tredjedagen rejser vi op ad åen og ind i landet på opdagelse af sammenhænge og forbindelser mellem hav og land, natur og kultur.

5.dag:
Afrejse


Andre aktiviteter

Naturvejlederen i dette område tilbyder et væld af aktiviteter tilpasset lige netop den besøgende klasse, så det anbefales at tage kontakt og der igennem planlægge et program, der matcher lige netop dig. Bl.a. tilbydes en ”vandrende lejrskole”, hvor transporten og overnatningen på skiftende primitive pladser er hovedkomponenten i aktiviteten.

Nærmere info: Søren Rask Jessen: srj@sns.dk

Tønder og Ballum - rejseinformation

Overnatning

 • Tønder Vandrerhjem
  Sønderport 4
  6270 Tønder
  Kontakt: Karin Hansen
  Tlf: 74 72 35 00, f 74 72 27 97
  toender@danhostel.dk
  www.toenderdanhostel.dk
  130 senge, fuldpension
 • Rudbøl Vandrerhjem
  Rudbølvej 19 - 21
  8298 Højer
  Kontakt: Kirsten Bossen
  Tlf: 74 73 82 98, f 74 73 80 35
  danhostelrudb@mail.tele.dk
  www.rudboel-danhostel.dk
  54 senge, fuldpension
 • Skærbæk Fritidscenter
  Storegade 46-48
  6780 Skærbæk
  Tlf: 74 75 19 70
  www.kursus-fritidscenter.dk
 • Primitiv overnatning/camping
  Økobase Snæblen v. Tingdal
  Økobase Zeppelin v. Tønder
  Lejrpladsen i Stensbæk Plantage v. Gram
  Lejrpladsen i Hønning v. Arrild
  Info ved Søren Rask Jessen
  Tlf: 73 5144 63 / 20 30 41 39
  srj@sns.dk

Indkøbsmuligheder

 • Info ved:
  Søren Rask Jessen
  Tlf: 73 51 44 63 / 20 30 41 39
  srj@sns.dk

Transport

 • Tog:

  Alle info om DSB-grupperejser, reservering og bookning
  Tlf: 70 13 14 15
  Togplan og billetpriser: www.dsb.dk

 • Bus:
  Bustider og billetpriser: www.sydtrafik.dk
  Tlf: 76 60 86 00

 • Cykelleje:
  Top Cykler Nørremarksvej
  6270 Tønder
  Tlf: 74 72 18 81

  butik@topcycler.dk

Tip: Kontakt DSB-grupperejser og hør nærmere om muligheden for gratis skolerejse!

 

Program og aktiviteter

 • Søren Rask Jessen
  Tøndermarskens Naturcenter
  Lindet Statsskovdistrikt
  Stensbækvej 29
  DK - 6510 Gram
  Tlf: 73 5144 63 / 20304139
  srj@sns.dk
  www.skovognatur.dk/lindet
  Detailprogram og priser ved forespørgsel

Tip: Naturvejlederne laver også gerne et individuelt program til din klasse!

Seværdigheder i Tønder/Skærbæk

 • Tønder Museum
  Kongevej 51
  Åbningstider 1.6 - 31.8: Man - Søn 10.00 -17.00,
  1.9 - 31.5: Man - Søn 10.00 - 17.00
  Nærmere info
  Tlf: 74 72 89 89
  www.toender-museum.dk
 • Møgeltønder Kirke
  Sønderbyvej 24
  6270 Tønder
  Tlf: 74 73 81 89
 • Hjemsted Oltidspark
  Hjemstedvej 60
  6780 Skærbæk
  Tlf: 74 75 08 00
  oldtidspark@hemsted.dk
  www.hjemsted.dk

Udflugtsmuligheder

Anden information