Map of the Danish Wadden Sea

Download Reiseinformation:

rejseinfo_VesterVedsted.pdf

Vester Vedsted

Vester Vedsted

Marskland, vade & stormflodsbiograf

Fantastiske naturoplevelser og stormflodsberetninger nær Danmarks ældste by, Ribe.

Vester Vedsted og omegn

Vadehavscentret ligger i landsbyen Vester Vedsted på kanten til marsken, kun 800 m fra selve Vadehavet - Danmarks største natur- og vildtreservat, og ét af verdens vigtigste vådområder. Her kan du få fantastiske naturoplevelser sammen med vores erfarne naturvejledere. Oplev f.eks. kæmpe fugleflokke, talrige sæler, myriader af liv på vadefladerne, en tidevandsforskel på næsten 2 meter og en stormflod i vores multimedieforestilling. Områdets kulturhistorie fornemmer du bedst ved at besøge nordens ældste by, Ribe, som ligger kun 9 km fra Vester Vedsted. Ribes historie er uløseligt knyttet til Vadehavet og marsken.

Overnatning

I Vester Vedsted er der flere muligheder for indkvartering af grupper. Bestil i god tid - gerne ét år i forvejen! Degnetoften, Digehytten ligger i gå afstand fra Vadehavscentret og Vadehavet.

Transport

Tag toget til Ribe. Herfra går der offentlig bus (linie 711) til Vester Vedsted.

Forslag til program

5-dages program:

1. dag:
Velkomst og introduktion til Vadehavet og marsken. Herefter en kort (1,5 time) tur til Vadehavet og stormflodssøjlen ved Mandø Ebbevej.

2. dag:
Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Herefter ekskursion på den blotlagte havbund mellem fastlandet og Mandø. Vi graver og fisker med rejenet og tager bundprøver. I naturskolen kigger vi på de indsamlede dyr.

3. dag:
Byvandring i Ribe på egen hånd eller med guide og evt. efterfølgende opgaveløb. Valgfrit aftenprogram:
• Kranierensning
• ”Sort Sol” (marts/april og sept./okt.)

4. dag:
Valgfrit program:
• Vadehavets sæler (aug.-nov.) Fra Mandø havdige vandrer vi ud mod sælbanken. Hvis vi er heldige ligger her over 150 sæler og hviler.
• Mandø Gåtur rundt på Mandø med fokus på kulturhistorie og vadehavets natur. Tur på havbunden til den gamle ladeplads
• Faghusfiskeri Med store trekantede net går vi på tidevandsfiskeri iført waders. Sjov og hård tur med enestående vadehavsoplevelser
• Gå til Mandø. Vi følger den gamle ebbevej over havbunden til Mandø. Turen er på 10 km. Vi tager Mandø- Bussen hjem.

5. dag:
Afrejse


Vester Vedsted - Rejseinformation

Overnatning

 • Degnetoften
  Svankærvej 444, Vester Vedsted
  6760 Ribe
  Kontakt: Knud Jensen
  Tlf:  75 42 17 03 (17.00 - 18.00)
  jensen44@stofanet.dk
  52 senge, Selvforplejning
 • Digehytten
  Bjergvej 4, Vester Vedsted
  6760 Ribe
  Kontakt: Jytte Møller
  Tlf: 75 14 28 79
  20 senge, Selvforplejning
 • Ungdomshøjskolen
  Skole Allé 1, Vester Vedsted
  6760 Ribe
  Tlf: 75 44 50 04
  kontoret@uhr.dk
  www.uhr.dk
  100 senge, fuldpension
 • Danhostel Ribe
  Sct. Peders Gade 16
  DK 6760 Ribe
  t +45 7542 0620
  ribe@danhostel.dk
  http://www.danhostel-ribe.dk/

Tip: Forhør dig hos naturvejlederen om der er mulighed for fuldpension gennem køkkenhjælp udefra.

Indkøbsmuligheder

Der er kun mulighed for indkøb i Ribe, hvor der ligger flere forskellige supermarkeder

Transport

 • Tog:

  reservering og bookning
  Tlf: 70 13 14 15
  Togplaner og billetpriser: www.dsb.dk

 • Bus (Ribe - Vester Vedsted):
  Bustider og billetpriser på: www.sydtrafik.dk
  Tlf: 76 60 86 00

 • Private Busser:
  Mandø-Bussen: Tlf: 75 44 51 07
  Iversens Busser: Tlf: 75 42 09 23
  Ribe minibus : Tlf: 75 42 21 33

Tip: Kontakt DSB-grupperejser og hør nærmere om muligheden for gratis skolerejse indtil grænsen!

Program og aktiviteter

Naturformidling:

 Tip: Naturvejlederne på Vadehavscentret laver også gerne et individuelt program til din klasse!

Udflugtsmuligheder

 Tip: Vikingemuseet og turistbureauet i Ribe tilbyder spændenden byvandringer for alle aldersgrupper!